O nás

Naši advokáti:

JUDr. Martin Frisch

 • V roce 2007 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
 • V roce 2009 úspěšně obhájil rigorózní práci na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • V letech 2008 až 2010 byl zaměstnán jako advokátní koncipient advokáta Mgr. Radima Struminského v Havířově.
 • V roce 2010 úspěšně složil advokátní zkoušku a byl zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 13376.
 • V letech 2010 až 2015 byl zaměstnán jako advokát u Mgr. Radima Struminského, advokáta v Havířově.
 • Od roku 2015 vykonává advokátní praxi jako samostatný advokát.
 • V roce 2012 úspěšně složil rozdílovou zkoušku insolvenčního správce.
 • Od roku 2012 je zapsán jako rozhodce v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.


Odměna advokáta:

Odměnu za poskytování právních služeb je možno sjednat jako:

 • Hodinovou sazbu.
 • Mimosmluvní odměnu podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.
 • Paušální odměnu s měsíčním plněním.
 • Odměnu za vyřízení věci.
 • Odměnu podle úspěchu.


Pojištění odpovědnosti:

Naše advokátní kancelář je pojištěna proti případným škodám vzniklým při poskytování právních služeb. Také jsme pojištěni jako insolvenční správce v souvislosti s činností insolvenčního správce.

Informace pro spotřebitele

INFORMACE pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Advokát informuje své klienty v postavení spotřebitele, že pokud při poskytování právních služeb dojde mezi klientem – spotřebitelem a advokátem ke sporu, existuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, možnost mimosoudního řešení takového sporu mezi advokátem a klientem, přičemž subjektem mimosoudního řešení takových spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora.

Kontaktní údaje a další informace naleznete na www.cak.cz.